Drukuj

Podatki                                


 

tel. bezpośredni: 14 6326-339 pok. 16

Urząd Gminy w Skrzyszowie informuje, że w 2013r. uległy podwyższeniu stawki w podatku rolnym, od nieruchomości w porównaniu do 2012r. i przedstawiają się następująco:

Podatek rolny:

- podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013r. jest średnia cena skupu żyta uzyskana za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. ogłoszona w Uchwale Rady Gminy w Skrzyszowie Nr XVIII/212/12 z dnia 30 października 2012r. – cena ta wynosi 42,00 zł za 1 dt. tj. • dla gospodarstw rolnych – 105,00 zł, • dla nieruchomości – 210,00 zł,

Podatek leśny:

- - podstawą obliczania podatku leśnego na 2013r. jest średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 19 października 2012r. – cena ta wynosi 186,42 zł za 1 m3. – tj. 41,01 zł

Podatek od nieruchomości:

- - podstawą obliczenia podatku od nieruchomości na 2012r. jest uchwała Nr XVIII/213/12 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 30 października 2012r.

 

Płatność podatków:

- Konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie, Filia Banku – Skrzyszów – Nr 40 85890006 0250 0925 0542 0002,

- kasa Urzędu Gminy Skrzyszów godz. 9-13.15 oraz 14-16.45 (pn.), 7.30-13.15 oraz 14-15.15 (wt.-pt),

- inkasenci w ustalonych terminach płatności rat podatkowych,

 


 

Wszystkie druki do obrania w zakładce FORMULARZE