Drukuj

Dokumenty:

1. Zgłoszenie zawodników - drużyna męska

2. Zgłoszenie zawodników - drużyna żeńska

 

W rozgrywkach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia (wymagana pisemna zgoda rodziców).

Rozgrywki planowane są w weekendy, dokładny harmonogram zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu.