Drukuj
10.12.2012


Obwieszczenie Wójta Gminy Skrzyszów


z dnia  10 grudnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia uchwały Nr XIX/227/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza poniżej treść uchwały:

UCHWAŁA Nr XIX/227/12 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skrzyszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ...