Drukuj
27.09.2012


II przetarg na sprzedaz dz. 1464/1 i 1464/2

P.Wola (w 1/4 części)

 

Na podstawie art.38 ust.1,2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. .Dz. U. z 2004 r .Nr 261,poz.2603 ze zm.  ),Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004 r . w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.z 2004 r.Nr 207,poz.2108 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.03.2009r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U.z 2009r.Nr 55,poz.450) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej  nieruchomości położonej  na terenie Gminy Skrzyszów:

 

Więcej...