Drukuj

W Gminie Skrzyszów mieszkańcy i zaproszeni goście podzielili się opłatkami.

13.01.2010

Tradycją w Gminie Skrzyszów są spotkania opłatkowe organizowane w okresie świąteczno – noworocznym. Na początku stycznia na opłatku spotkali się nauczyciele, strażacy OSP oraz odbyło się gminne spotkanie opłatkowe.

Miejscem spotkań w bieżącym roku był Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli. Spotkania opłatkowe integrują grupy zawodowe, skłaniają do refleksji o znaczeniu spotkania w budowaniu więzów międzyludzkich.

Organizatorami spotkań opłatkowych byli Wójt Gminy Skrzyszów, Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli oraz strażacy OSP.

Nauczyciele podzielili się opłatkiem 6.01.2010 r.

Strażacy spotkali się i podzielili opłatkiem 9.01.2010 r.

Na gminnym spotkaniu opłatkowym spotkali się mieszkańcy oraz zaproszeni goście 10.01.2010r.