Drukuj

 

05.12.2013

 

Absolwent na rynku pracyInformujemy, że rekrutacja do projektu pn. Absolwent na rynku pracy została przedłużona i będzie miała charakter ciągły, obecna grupa osób zostanie skierowana na szkolenia, natomiast dalsi zgłaszający się uczestnicy w grupie 10 osobowej będą kierowani na szkolenia, tak aby wszystko miało płynny przebieg. Projekt Absolwent na Rynku Pracy realizowany jest przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach POKL Priorytet VI Rynake Pracy otwart dla wszystkich, Działanie 6.1.1.

 

Projekt ten kierowany jest do osób między 15 a 27 rokiem życia, które do 12 miesięcy od otrzymania świadectwa ukończenia szkoły pozostają bez zatrudnienia i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy i zamieszkują powiat: gorlicki, tarnowski, dąbrowski.

W ramach Projektu oferujemy: Doradztwo Zawodowe przed szkolenie Szkolenia - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń. Szkolenia zakończą się egzaminem.

Uczestnicy otrzymaja materiały szkoleniowe, adekwatne do tematyki szkoleń oraz stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. Staże zawodowe - dla większości uczestników przewidziane są staże zawodowe trwające 4 miesiące.

Staże będą odbywały się u lokalnych pracodawców na podstawie umowy między Projektodawcą a pracodawcą i stażystą. Stażyści w okresie odbywania stażu, otrzymają stypendium wysokości 1500 zł/brutto.

Uczestnicy, którzy nie otrzymają zatrudnienia do czasu zakończenia staży zawodowych, zostaną objęci programem pośrednictwa pracy.

Więcej informacji w biurze projektu ul. Sikorskiego 5 pok. 20 33-100 Tarnów numer kontaktowy 14 684 88 24 tel.kom: 733 517 613 lub na stronie www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl