Drukuj

Projekt finansowany z działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Aktywny Przedszkolak”

09.12.2009

Urząd Gminy Skrzyszów, zaprasza dzieci z przedszkoli na terenie Gminy Skrzyszów do wzięcia udziału w projekcie finansowanym z działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. „Projekt nosi tytuł „Aktywny Przedszkolak”.
Celem projektu, realizowanego z funduszy Unii Europejskiej, jest podniesienie kwalifikacji i wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z 4 przedszkoli Gminy Skrzyszów.


Przewiduje się udział 250 dzieci (w wieku 3- 6 lat) uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Skrzyszów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia z języka angielskiego oraz taneczno-rytmiczne. W zajęciach z języka angielskiego wezmą udział dzieci w wieku 4-6 lat, a w zajęciach taneczno-rytmicznych dzieci w wieku 3-6 lat.


W każdym z przedszkoli zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 30 minut, w 10-12 osobowych grupach, a zajęcia taneczno-rytmiczne jeden raz w tygodniu, po 30 minut w każdej grupie przedszkolnej. Realizacja zajęć odbywać się będzie przez 24 tygodnie tj. do 18 czerwca 2010 roku, z wyłączeniem ferii zimowych i przerw świątecznych. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów. Po zakończeniu pełnego cyklu projektu dzieciom wydane zostaną stosowne certyfikaty.


Więcej szczegółów można uzyskać w przedszkolach osobiście, lub pod następującymi numerami telefonów:


Przedszkole w Skrzyszowie – 014 6745 – 599,
Przedszkole w Szynwałdzie – 014 6742 – 402,
Przedszkole w Łękawicy – 014 6744 – 170,
Przedszkole w Pogórskiej Woli – 014 747 – 404