Drukuj

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

12.11.2009

Urząd Gminy Skrzyszów, przy współpracy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnym projekcie finansowanym z Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nosi tytuł "Taki duży, taki mały może mówić po niemiecku".

Oto główne założenia tej inicjatywy:

 • - celem projektu jest umożliwienie bezpłatnej nauki języka niemieckiego dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, krewnym bądź opiekunom
 • zainteresowani wpisują się parami: 1 dziecko i 1 dorosły
 • dopuszcza się, aby do jednego dorosłego przyporządkowane było drugie dziecko (rodzeństwo), jeśli będzie spełniało kryteria rekrutacyjne
 • projekt przewiduje udział 35 dzieci (w wieku 10-14 lat) oraz 30 dorosłych (matka, ojciec, dziadek, babcia, opiekun prawny)
 • beneficjenci nie mogą znać języka niemieckiego nawet w stopniu podstawowym, za wyjątkiem dzieci będących gimnazjalistami z II kl.
 • dziecko będące gimnazjalistą z II kl. nie może osiągnąć na koniec poprzedniego roku szkolnego oceny wyższej niż 4
 • w projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Skrzyszów
 • priorytetowo traktowane będą osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł (jeśli przekracza, para zostaje wpisana na listę rezerwową)
 • priorytetowo traktowane będą pary, w których osoba dorosła jest bezrobotna (jeśli nie, para zostaje wpisana na listę rezerwową)
 • w przypadku nadmiernej liczby osób chętnych do uczestniczenia w projekcie, pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń
 • zajęcia będą odbywać się do czerwca 2010 roku 2 razy w tygodniu: w poniedziałki (2 godziny lekcyjne) i w środy (1 godzina lekcyjna) w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie (Skrzyszów 629 a)
 • pierwsze zajęcia: 23 listopada 2009 (poniedziałek), godz. 17.00
 • organizatorzy zapewniają: bezpłatne korzystanie z podręczników, pomoce dydaktyczne, serwis kawowy podczas zajęć 2-godzinnych
 • po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział
  w zajęciach
 • szczegóły uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacyjnym dostępnym pod adresami: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie /33-156 Skrzyszów 638/, Urząd Gminy Skrzyszów /33-156 Skrzyszów 642, pok. 4/ oraz na stronie internetowej: www.gckib.pl .

Chętni proszeni są o osobiste zgłaszanie się do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie od 9 do 20 listopada 2009, w godzinach pracy GCKiB.
Informacja telefoniczna: tel. 0-14 632-63-83, 674-55-08.