Drukuj

Projekt KONSERWATOR

program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

to szansa na uzyskanie doświadczenia zawodowego i utrwalenie bądź nabycie umiejętności zawodowych


Jest on adresowany do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Jeżeli jesteś  zainteresowany którąś z podanych ofert pracy lub stażu zawodowego, zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu.

  1. Wypełnij wyczerpująco i czytelnie formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami. Przed wypełnieniem dokumentów bezwzględnie zapoznaj się z „Regulaminem rekrutacji”, w którym znajdziesz także zasady uczestnictwa w projekcie.
  2. Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl Wydrukuj formularz bądź poproś o wydrukowanie w powiatowym urzędzie pracy.
  3. Prześlij go na adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach 1 bądź złóż osobiście w terminie do 22 lutego 2012r. Możesz zostawić go także w urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Uczestnicy projektu:

-  spotkają  się z doradcą zawodowym w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania;

- odbędą 6 - miesięczne zatrudnienie (wysokość wynagrodzenia brutto to ok. 1800 zł) lub 6- miesięczny staż zawodowy (wysokość stypendium stażowego to ok. 950 zł netto);

- uzyskają możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania pracy, jeśli jest one inne niż ich miejsce zamieszkania (miesięczna wysokość zwrotu to maksymalnie 140 zł)

- będą uczestniczyć  w warsztatach poszukiwania pracy oraz zostaną objęci wsparciem pośrednika pracy;

- dla części osób zaplanowano szkolenia zawodowe.

O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany na podany przez Ciebie numer telefonu (bądź mailowo, o ile to możliwe). Możesz o to zapytać także w siedzibie projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy Pl. Na Stawach 1 pokój 315.

O szczegółach uczestnictwa w projekcie oraz warunkach pracy dowiesz się z dokumentów zamieszczonych na stronie www.wup-krakow.pl oraz z oferty pracy.

W sprawach uczestnictwa w projekcie możesz także kontaktować się z realizatorem projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach1, pok. 315  osobiście, telefonicznie (0-12/61-98-433)

bądź mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


1. Regulamin uczestnictwa w projekcie „KONSERWATOR-program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia"

2. Informacja o projekcie

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

6. Deklaracja przystąpienia do projektu

7. Opis stanowiska - robotnik gospodarczy - zatrudnienie subsydiowane

8. Opis stanowiska pracownik administracyjny- staż