Drukuj
01.12.2011


I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem pod usługi publiczne


Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651ze zm. ) oraz Zarządzenia  nr 11/06 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 25.01.2006r. w sprawie ustalenia regulaminu  przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, Wójt  Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem pod usługi publiczne   lokal użytkowy o  pow. użytkowej wynoszącej  61,28 m2 składający się z jednego pomieszczenia,  znajdujący  się w budynku nr  643  w  Skrzyszowie obok Urzędu Gminy zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr  478/9 o pow. 1,5070ha  w  Skrzyszowie uwidocznionej w księdze wieczystej KW-TR1T/00083051/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

Więcej...