Drukuj

Profilaktyka uzależnień

 

  • Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Jacek Włodarczyk

- pokój nr 15 tel. wew. 111 (dyżury): od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, lub na umówiony telefonicznie termin

* Zajmuje się tworzeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy, ich realizacją i koordynowaniem działań z nimi związanych.

  • Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dyżury:

Dyżury

Sprawy – problemy

Dzień – godzina

Psycholog Porady i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp., a także wsparcie i pomoc dla członków rodzin osób uzależnionych (żon, mężów, rodziców, dzieci).

Wtorek 0930 – 1230

Piątek 1500 - 1700 dla G.O.P.S.
Instruktor terapii

Problemy osobiste, małżeńskie, rodzinne osób uzależnionych i współuzależnionych.

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych.
Poniedziałek 1600-2000

Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skrzyszowie i sekretarz Klubu Abstynentów „Nadzieja” w Skrzyszowie

Kierowanie na leczenie osób uzależnionych, pomoc w wypełnianiu dokumentów.

Dekanalny Apostolat Trzeźwości
Sobota 730 - 900

* Ma swoją siedzibę w Domu Katechetycznym w Skrzyszowie. Dyżury psychologa, instruktora terapii, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokój nr 15 tel. wew. 111 dyżury: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub na umówiony telefonicznie termin

* Zajmuje się kierowaniem na leczenie odwykowe, opiniowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontrolą przestrzegania prawa przez podmioty sprzedające alkohol.