Drukuj

 


 

Wypełnij Ankietę dotyczącą

 

gospodarki komunalnej....

 


Szanowni Państwo, Gmina Skrzyszów przystąpiła do projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” realizowanego w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W związku z prowadzonymi działaniami zawracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety projektowej. Dostarczone przez Państwa informacje pozwolą nam poznać lokalne uwarunkowania i przyzwyczajenia mieszkańców.

Uzupełnij ankietę ...