Drukuj

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 1 statutów sołectw, stanowiących załączniki do uchwał Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 marca 2004 r.: Nr XI/107/04 w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Ładna /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2528/, Nr XI/108/04 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łękawica /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2530/, Nr XI/109/04 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogórska Wola /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2531/, Nr XI/110/04 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2532/, Nr XI/111/04 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynwałd /Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 224, poz.2529/ informuję, że nastąpiła zmiana w składzie Gminnej Komisji Wyborczych w Skrzyszowie:

 

1.Odwołano z funkcji członka Komisji panią Dorotę Hajduk.

2.Powołano do składu Komisji panią Małgorzatę Kozioł.

 

 

Wójt

/-/ Marcin KIWIOR