Drukuj

KALENDARZ WYBORCZY

Załącznik do uchwały Nr III/21/10

Rady Gminy Skrzyszów z dnia

30 grudnia 2010 r.

Termin wykonania          czynności wyborczych Treść czynności wyborczej
do 15 marca 2011 r. - podanie do publicznej wiadomości uchwały Rady Gminy Skrzyszów w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, określenia okręgów wyborczych oraz ustalenia siedzib Gminnej i Sołeckich Komisji Wyborczych na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
do 14 kwietnia 2011 r. - powołanie przez Wójta Gminy Skrzyszów Gminnej Komisji Wyborczej oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
do 20 kwietnia 2011 r. do godz. 1500 - zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich
do 27 kwietnia 2011 r. - zgłaszanie kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych,
do 29 kwietnia 2011 r. - powołanie przez Wójta Gminy Skrzyszów Sołeckich Komisji Wyborczych oraz podanie do publicznej wiadomości ich składów osobowych
do 5 maja 2011 r - sporządzenie spisów wyborców
do 10 maja 2011 r. - rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysa i na członków Rad Sołeckich zawierających dane o kandydatach
do 14 maja 2011 r. - przekazanie przewodniczącym Sołeckich Komisji Wyborczych spisu wyborców, kart do głosowania i materiałów wyborczych
15 maja 2011 r.godz. 700 - 1800 - głosowanie