Drukuj

Spis Numerów Telefonów

Wójt

632 63 30

Sekretariat

632 63 30

Fax

632 63 32

Sekretarz

632 63 89

Skarbnik

Zastępca Skarbnika

632 63 37

632 63 37

Informatyk

632 63 35

Księgowość Szkół i Przedszkoli

632 63 42

Podatki

632 63 39

Obsługa Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

632 63 84

632 63 84

Księgowość

632 63 36

Gosp. komunalna 632 63 44

Ewidencja działalności gospodarczych, Obsługa osób prawnych

632 63 34

Pełnomocnik d/s profilaktyki i uzależnień

632 63 41

Kasa

632 63 34

Budownictwo

632 63 81

632 63 82

Geodezja, Ewidencja gruntów i gosp. nieruchomościami

632 63 49

Rolnictwo

632 63 80

Leśnictwo

632 63 80

Promocja Gminy

632 63 80

USC

632 63 86

Ewidencja ludności

632 63 40

Inwestycje/Zamówienie Publiczne

632 63 83

Kadry

632 63 43

Radca Prawny

632 63 38

GOPS - Kierownik

632 63 46

GOPS- pracownicy socjalni

632 63 47

GOPS - alimenty

632 63 48

GOPS - zasiłek rodzinny


632 63 48

Główna księgowa GOPS

632 63 38

Sołtysi


Sołtys Ładna

 

6745 795

Sołtys Łękawica

6744 389

Sołtys Pogórska Wola

6747 035

Sołtys Skrzyszów

6745 467

Sołtys Szynwałd

6742 020