Drukuj

 

11.07.2013

 

Ogłoszenie dotyczące gospodarki odpadami


komunalnymi dla mieszkańców gminy Skrzyszów

 

Informujemy że termin płatności za odpady komunalne upływa ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Blankiety płatnicze z indywidualnym numerem konta będą przekazywane właścicielom nieruchomości w najbliższym czasie.

Odpady zielone (trawę, liście) należy gromadzić w oddzielnych workach i wystawiać przy koszu na odpady zmieszane. Odpady zielone będą odbierane dwa razy w miesiącu według harmonogramu odpadów zmieszanych.