Drukuj

 

 

Informacja

 


W Gminie Skrzyszów firmą, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów. Tel. 14 621 82 47, 14 621 93 73.

Firma ta obsługuje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt znajduje się w Pogórskiej Woli po północnej stronie drogi krajowej nr 4, w bezpośrednim sąsiedztwie auto złomu, znajdującego się ok. 150 m od pomnika Heleny Marusarzówny. Punkt czynny jest we wtorki w godzinach od 1400 do 1800 i soboty od 800 do 1200.

 

 

Informacja o miejscach zagospodarowania

odpadów komunalnych odebranych

od właścicieli  nieruchomości

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skrzyszów zagospodarowują odpady w następujących instalacjach:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

-Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,

-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna 31,

-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o. Kraków ul. Półłanki 64

-Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Składowisko Odpadów Tarnów ul. Czysta

2. Odpady zielone:

-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna 31

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Cmentarna 31

 


INFORMACJA o osiągniętych w 2012 roku przez

Gminę Skrzyszów poziomach recyklingu,

przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania

 

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 76,84 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 53,13 %


 

Ulotka informacyjna

 

 

Cenne surowce na śmietnik. Jak je wykorzystać?...

Nowy system zagospodarowania śmieci - ulotka informacyjna...


09.07.2013

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

 

w Gminie Skrzyszów

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Skrzyszów:

- Ładna Zobacz harmonogram...

- Łękawica Zobacz harmonogram...

- Pogórska Wola Zobacz harmonogram...

- Skrzyszów Zobacz harmonogram...

- Szynwałd Zobacz harmonogram...

  

05.07.2013

 

Do 19 lipca br. należy składać deklaracje o wysokości

 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że obniżone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym nowe deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać od 28 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Podajemy dodatkowe terminy składania deklaracji w poszczególnych miejscowościach:

 

 

- Pobierz deklarację w formacie doc ...

- Pobierz deklarację w formacie pdf ...

- Instrukcja wypełniania deklaracji ...

Przykładowo uzupełniona deklaracja dla 5 osobowej rodziny ...

Ulotka informacyjna ...