Drukuj
08.05.2013


I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wykazanych poniżej lokali

użytkowych stanowiących własność

Gminy Skrzyszów

 

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2ustawy z dnia 21 .08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 Nr 102.,poz. 651 z późń. zm.),Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2004 r. Nr 207,poz.2108) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.03.2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2009 r.Nr 55,poz.450) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wykazanych poniżej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Skrzyszów

 

Więcej...