Drukuj

Zarządzenia


Numer zarządzenia Data Czego dotyczy

54A/11

28.04.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu  gminy na rok 2011

54/11

28.04.2011

zmian w budżecie gminy na 2011 rok

52/11

26.04.2011

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Pogórskiej Woli

51/11

26.04.2011

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ładnej

50/11

26.04.2011

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie

49A/11

22.04.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011

49/11

22.04.2011

zmian w budżecie gminy na 2011 rok

48/11

12.04.2011

powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw w gminie Skrzyszów

47/11

11.04.2011

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referent w referacie księgowości

45A/11

31.03.2011 zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011

45/11

31.03.2011

zmian w  budżecie gminy na 2011 rok

44/11

30.03.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011 w związku z Uchwałą nr V/40/11 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 30 marca 2011r.

42/11

21.03.2011

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referent w referacie księgowości

41A/11

18.03.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011

41/11

18.03.2011

zmian w budżecie gminy na 2011 rok

40/11

17.03.2011

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pogórskiej Woli z dnia 31 marca 2011r

44/11

17.03.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011 w związku z Uchwałą Nr V/40/11 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 30 marca 2011

39/11

17.03.2011

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Ładnej z dnia 31 marca 2011r.

38/11

17.03.2011

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie z dnia 31 marca 2011r.

36/11

10.03.2011

powołania Komisji do spraw przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Łękawicy, ustalonych na dzień 10 marca 2011r.

34/11

07.03.2011

powołania Zespoł‚u Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

33/11

02.03.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011

32/11

28.02.2011

zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011 w związku z Uchwałą Nr IV/28/11 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 28 lutego 2011r.

28A/11

25.02.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011

28/11

25.02.2011

zmian w budżecie gminy na 2011 rok

27/2011

19.02.2011

zasad organizacji szkół‚ podstawowych, publicznych gimnazjów oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skrzyszów

25/11

31.01.2011

zasad korzystania z hal sportowych w szkołach na terenie Gminy Skrzyszów

24A/11

28.01.2011

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2011

24/11

28.01.2011

zmian w budżecie gminy na 2011 rok

22/11

19.01.2011

powołania komisji do rozpatrzenia i wyboru ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011

19/11

17.01.2011

upoważnienie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań

18/11

17.01.2011

upoważnienie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki

17/11

17.01.2011

zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych z zakresu adminstracji rządowej na rok 2011

16/11

17.01.2011

wykonania uchwały budżetowej Gminy Skrzyszów na rok 2011

13/11

03.01.2011

Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro

9A/10

31.12.2010

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

9/10

31.12.2010

zmian w budżecie gminy na 2010 rok

8/10

30.12.2010

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010r. w związku z Uchwałą nr III/7/10 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 30 grudnia 2010r.

7A/10

29.12.2010

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

7/10

29.12.2010

zmian w budżecie gminy na 2010 rok

5A/10

16.12.2010

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na 2010 rok

5/10

16.12.2010

zmian w budżecie gminy na 2010 rok

4/10

15.12.2010

upoważnienie pracowników Urzędu Gminy w Skrzyszowie w sprawie wydawania decyzji administracyjnych i pism

1A/10

07.12.2010

zmian w planie wykonawczym budżetu gminy na rok 2010

1/10

07.12.2010

zmian w budżecie gminy na 2010 rok