Drukuj

 

  Obwieszczenia 2011
 • 21.04.2011

 • Obwieszczenie Wójta Gminy i Gminnej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej w Pogórskiej Woli

  OGŁOSZENIE

   

  Wójt Gminy Skrzyszów i Gminna Komisja Wyborcza w Skrzyszowie informują, że w ustalonym Kalendarzem Wyborczym terminie nie zgłoszono kandydata na Sołtysa Pogórskiej Woli i kandydatów na członków Rady Sołeckiej w Pogórskiej Woli.

  W związku z powyższym przedłuża się termin zgłaszania kandydatów na Sołtysa Pogórskiej Woli i kandydatów na członków Rady Sołeckiej w Pogórskiej Woli do 5 maja 2011 r. do godz. 1500.

  Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie.

  PRZEWODNICZĄCY GKW

  /-/ Kazimiera ORDOWSKA

   

  WÓJT GMINY

  /-/ Marcin KIWIOR

   

  Skrzyszów,21.04.2011 r.

   

 • 12.04.2011
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Gminie Skrzyszów

  Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie wywieszony został wykaz nieruchomości gminnej położonej w obrębie Szynwałd przeznaczonej do dzierżawy.

  Wykaz, z którym można się zapoznać w godzinach pracy Urzędu, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, począwszy od dnia 12 kwietnia 2011r.


 • 28.03.2011
 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów podjętej uchwałą Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIV/243/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.

  Więcej..

 • 28.03.2011
 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzyszów podjętej uchwałą Rady Gminy Skrzyszów Nr XXIV/240/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.

  Więcej..


 • 28.03.2011
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Skrzyszów podjęte uchwałą Rady Gminy Skrzyszów nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011

  Więcej..


 • 28.03.2011
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gminie Skrzyszów

  Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie wywieszony został wykaz nieruchomości gminnych położonych w obrębie Łękawica przeznaczonych do dzierżawy.

  Wykazy, z którymi można się zapoznać w godzinach pracy Urzędu, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, począwszy od dnia 28 marca 2011r.

   

 • 21.03.2011

  Odpady komunalne  - gromadzenie selektywne zbiórka

  Więcej..

   

 • 11.03.2011

  Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza nabór na urzędnicze stanowiska

  -Referenta w referacie księgowości Urzędu Gminy

  Więcej..

  - Inspektora ds. geodezji i drogownictwa w Urzędzie Gminy

  Więcej..

   

 • 03.03.2011

  Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w placówkach oświatowych

  Więcej..

   

 • 24.02.2011

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w Gminie Skrzyszów

  Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie wywieszony został wykaz nieruchomości gminnej położonej w obrębie Ładna przeznaczonej do wynajmu oraz wykaz nieruchomości gminnej położonej w obrębie Skrzyszów przeznaczonej do sprzedaży.

  Wykaz, z którymi można sie zapoznać w godzinach pracy Urzędu, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, począwszy od dnia 24 lutego 2011r.

   

 • 17.02.2011

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej – pok. nr 16


  Więcej...


 • 17.02.2011

  Ogłoszenie


  Leśniczy ds.lasów prywatnych Pan Jacek Mytych załatwia sprawy dotyczące wycinki drzew w lasach, w każdy drugi czwartek miesiąca w Urzędzie Gminy Skrzyszów, w godzinach 8.00-11.00, w pokoju 6.


 • 15.02.2011

  Oferta


  Oferta wypożyczenia sceny

  Więcej..


 • 07.02.2011

  Ogłoszenie


  Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż....

  Więcej..


 • 07.02.2011

  Ogłoszenie


  Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...

  Więcej..


 • 25.01.2011

  Zawiadomienie


  Zawiadomienie Wójta Gminy Skrzyszów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Więcej.. • 18.01.2011

  Ogłoszenie


  25 STYCZNIA 2011r., o godzinie 17.00, w remizie OSP w Ładnej odbędzie się spotkanie wszystkich osób zainteresowanych drogami serwisowymi w Ładnej i w Pogórskiej Woli.

 

 • 10.01.2011

  Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko

  - inspektor w referacie promocji i rozwoju

  więcej..